Mã tour

Lịch trình

Khởi hành

Giá tiền

Thời gian 04 ngày 03 đêm

QT01

SINGAPORE

20/2 - 12/3 - 21/5

9.890.000 

30/4

12.990.000 

04, 18/6 - 02, 16, 30/7 - 06/8

10.490.000 

QT02

MYANMAR

Yangon - Bago - Golden Rock

Thứ 5 hàng tuần

8.990.000 

30/4

9.990.000 

QT03

BALI

Thiên đường biển đảo

10, 17/ 4 - 8, 14, 21/5 - 28/8 

11, 17, 24, 25/9

9.990.000 

30/ 04

12.990.000 

28/5 - 4, 11, 18, 25/6

2, 9, 16, 23, 30/7 - 6, 7/8

11.990.000 

Thời gian 05 ngày 04 đêm

QT04

 THAILAND

 Bangkok - Pattaya

06, 20/2 - 12, 26/3

23/4 - 11, 18, 25/8

5.890.000 

02/4 (Giỗ tổ Hùng Vương)

7.490.000 

14, 21/05

6.290.000 

28/5 - 04, 11, 25/6

6.990.000 

02, 09, 16, 23, 30/6

07, 14, 21, 28/7 - 04/8

6.790.000 

QT05

 ĐÀI LOAN

 Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (hoặc ngược lại)

1, 5, 8, 12/2 - 1/4

12.490.000 

6, 13, 19, 20, 26/2 - 4, 11, 18, 25, 27/3 8, 10, 15, 17, 22/4

10.490.000 

29, 30/4

14.990.000 

QT06

HÀN QUỐC

Seoul - Nami - Everland

19, 26/2 - 15, 20, 28/11

10.900.000 

4, 11, 18, 25/3

11.900.000 

1, 4, 8, 10/4

13.500.000 

QT07

NHẬT BẢN

Tokyo - Núi Phú Sỹ - Oshino Hakkai  (Ngắm hoa theo mùa)

22, 29/2 - 18/4  - 16, 23, 30/5 6, 13, 20, 27/6  - 15, 29/8 - 5, 12/9 - 10, 17/10

21, 28/11 - 12, 19/12

22.900.000 

27, 28, 31/3 - 04, 11, 29/04 - 23, 29/12

25.900.000

25/10 - 7, 14/11

24.900.000

QT08

TRUNG QUỐC

Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn

(bay charterVJ)

10, 17, 24/2

8.990.000 

2, 9, 16, 23, 30/3 - 6, 13, 20/4

4, 11, 18, 25/5 - 24, 31/8 - 7, 14, 21/9

12, 19, 26/10 - 2, 9, 16, 23, 30/11

10.690.000 

1, 8, 15, 22, 29/6

9, 13, 20, 27/7 - 3, 10, 17/8

11.490.000 

7, 14, 21/12

9.690.000 

27/4

11.990.000 

Thời gian 06 ngày 05 đêm

QT09

TRUNG QUỐC

Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn (bộ)

Thứ 7 hàng tuần

7.490.000 

QT10

TRUNG QUỐC

Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang Shangrila (bay)

19/3

14.990.000 

25/2 - 3, 8, 10, 15, 17, 22/3

6, 13, 20, 27/4 - 18, 25/5 - 8, 15, 22/6

16.990.000 

27/4

17.990.000 

QT11

DUBAI

Dubai - Abu Dhabi

05, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25/2 

     1, 07, 11, 14, 18, 25/3 - 1, 08, 15,      22/4

 23.900.000 

25, 27/4

25.900.000 

QT12

SINGAPORE - MALAYSIA

11, 18, 21, 25, 28/2 - 6, 7, 10, 13, 20, 21, 24, 27/3 - 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25/4 6, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30/5  - 5, 6, 12, 13, 19, 20/6 - 3, 4, 10, 11,  17, 18, 24, 25, 31/7 - 1, 8, 14, 15, 21, 22/8

9.990.000 

8, 15, 22/4 - 13, 20/5 - 7/8

10.090.000 

27/5 - 3, 17, 24/6 - 1, 8, 22, 29/7

05, 12, 19, 26, 28/8

10.190.000

29/4

12.990.000 

Thời gian 07 ngày 06 đêm

QT13

TRUNG QUỐC

Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

15, 26, 29/2  - 2, 7, 9, 14, 21, 25, 28/3 

16.490.000 

25/4 - 17, 22, 24, 29/5

1, 5, 07, 12, 14, 19, 21, 26/6

5, 13, 19, 27/7 - 2, 10, 16, 23, 30/8

18.990.000 

10, 12/04 - 11, 13, 18, 21/09

16.990.000 

Thời gian 09 ngày 08 đêm

QT14

CHÂU ÂU

Đức - Luxembourg - Pháp

 Bỉ - Hà Lan - Đức

09/4 - 7, 14, 21,25, 31/5 - 11/9 - 20/11

51.900.000 

7, 12, 18, 19, 22/6 - 25/9 - 9, 24/10

53.900.000 

24, 27/4 - 27/6 - 2, 5, 9, 16, 20, 26, 31/7 

07, 21/8 - 23/12

55.900.000

Thời gian 10 ngày 09 đêm

QT15

NGA

Moscow - Saint Petersburg

29/4 - 29/7 - 5, 12, 19, 31/8 - 2/9

14, 16/10

45.900.000 

15, 20, 22/5

48.900.000 

3, 10, 12, 17, 24, 26, 29/6

53.900.000 

6, 8,  10, 17, 22, 24/7

52.900.000 

31/7 - 7, 26/8 - 4, 7, 9, 11, 14, 16/9

5, 7, 9/10

50.900.000 

18, 21, 23, 25, 28, 30/9 - 2/10

51.900.000 

19, 23/10 - 13, 27/11 - 11/12

44.900.000 

Thời gian 11 ngày 10 đêm

QT16

HOA KỲ

New York - Washington D.C - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco

29/3 - 28/4

   69.900.000   

 
  

 

 

 

Thông tin người đăng ký

Đăng ký tour